Apie mus

   

  Kelmės kultūros centro jaunimo centras – tai 2009 metais atsidariusi erdvė, kurioje kiekvienas gali ne tik save realizuoti, bet ir kartu burtis bei turiningai praleisti laisvalaikį, užsiimti menine veikla be įsipareigojimų, laiko apribojimų, užsiėmimų darbotvarkės ir, be to, nemokamai. Jaunimui čia suteikta apsisprendimo laisvė, kad visi galėtų jaustis nevaržomi ir užsiimtų juos dominančia veikla juk tik taip galima patraukti jauną žmogų ir pabandyti skatinti jo asmenybės potencialą.

  Jaunimo centras nuo kitų jaunimo organizacijų skiriasi tuo, kad čia dirbama taikant atviro darbo su jaunimu principus ir metodus. Tai reiškia, kad jaunimas nėra diskriminuojamas, o į centrą priimami visi, kurie to nori. Atėjusieji nėra moralizuojami ar kitaip auklėjami.

 Kitas išskirtinis bruožas – visi užsiėmimai, renginiai nemokami. Lankytojai nėra registruojami ir ateina kada nori. Pagrindinis jaunimo centro tikslas – supažindinti su jaunimo problemomis bei stengtis jas spręsti, bendradarbiaujant ir dirbant kartu su kitomis organizacijomis bei jaunimu. Taip pat svarbu suteikti prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms ir palengvinti jų integraciją į aktyvų visuomenės gyvenimą.

   Šiuo metu centre yra žaidžiami įvairūs stalo žaidimai, stalo tenisas ir smiginis, biliardas, organizuojami įvairūs renginiai, diskusijos, žiūrimi filmai ar užsiimama kokia kita, jaunimui įdomia veikla.

  Jaunimo centre jaunam žmogui yra suteikiama galimybė ne tik turiningai praleisti laisvalaikį, bet ir nevaržomai bendrauti. Ateiti gali bet kas, ribojamas tik amžius: nuo 14 iki 29 m. Dažniausiai čia renkasi 16-18 m. jaunimas. Pagrindinis dalykas čia – tolerancija ir pagarba kitam jaunuoliui, nėra socialinio žmogaus vertinimo: nesvarbu, ar jis yra rizikos grupės asmuo, ar jaunuolis, atėjęs tiesiai iš gatvės, globos namų. Jaunimą reikia drąsinti, suteikti jam pasitikėjimą ne tik savimi, bet ir savo jėgomis.

    Mūsų nuostata jaunuolio atžvilgiu nėra priešiška. Stengiamės bendravimo ir bendros veiklos keliu paskatinti jaunimo gyvenimiškų vertybių puoselėjimą. Neauklėjame ir nemoralizuojame, nebaudžiame ir neatliekame mokytojo funkcijų jaunuoliui. Tačiau yra ir keletas pagrindinių taisyklių, kurių pažeidimų, netoleruojame. Tai – alkoholis, narkotikai, cigaretės. Jei jaunuolis ateina išgėręs, jis gražiai paprašomas tiesiog išeiti. Tai ir yra didžiausia bausmė už nusižengimą. Nuoširdi šypsena, pasiteiravimas, kaip sekasi, – taip pasitinkama vos įžengus pro duris. Tai viskas, ko reikia jaunam žmogui, kad jis norėtų sugrįžti ir kitą kartą. Galbūt dėl šių priežasčių į Jaunimo centrą susirenka nemažai jaunų žmonių, o susidomėjimas neslopsta. Apie centrą sužino vis daugiau jaunuomenės. Per mėnesį suskaičiuojama maždaug iki 600 apsilankymų, priklausomai nuo sezono.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

  Jaunimo centro veikla neapsiriboja vien idėjomis, kurias sugalvojame patys bei jaunimas. Mielai priimame ir įvairias organizacijas, kurios nori prisijungti prie mūsų centro, drauge planuoti renginius, veiklą, užsiėmimus.

 Mūsų tikslas – padėti jaunimui įgyvendinti jo poreikius, suburiant įvairias kitas organizacijas bendram tikslui. Tik susijungus ir panaudojus turimas žinias ir kompetenciją, kartu galima daug greičiau ir kokybiškiau įgyvendinti idėją.

   Jaunimo centras turi kompetenciją siųsti jaunuolį ir į tam tikras institucijas, kurios jam gali padėti iškilus problemai. Centras bendradarbiauja su tokiomis įstaigomis kaip Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru, Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistais ir kt.