Taisyklės

KELMĖS JAUNIMO CENTRO LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Dalyvaudamas Kelmės jaunimo centro, toliau – KJC, veiklose, lankytojas turi laikytis LR įstatymų, žmonių tarpusavio bendravimo normų ir šių  taisyklių:

 1. KJC lankytojai yra nuo 14 iki 29 metų.  Jaunesni nei 14 metų jaunuoliai gali įsijungti į veiklas informavus Centro darbuotojus.
 2. Draudžiama  elgtis agresyviai, kelti pavojų sau ir aplinkiniams, tyčiotis, žeminti, skriausti kitus, reketuoti, šantažuoti, vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus, prekybą ar kitą nusikalstamą veiką; kviečiame visus būti tolerantiškais, supratingais, gerbti save, kitus KJC lankytojus ir darbuotojus, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
 3. Prašome tausoti KJC patalpas, už sugadintą inventorių bei padarytą žalą atlyginama, įvertinus padarytus nuostolius.
 4. Naudotis KJC technika ir patalpomis leidžiama tik su darbuotojų žinia.
 5. Reikalaujama palikti KJC patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, sudėti naudotus daiktus į vietas, išsiplauti puodelius, išjungti elektros priemones).
 6. Kiekvienas esame atsakingi už savo daiktus.
 7. KJC negalima rūkyti, vartoti alkoholio ir narkotikų bei kitų kenksmingų medžiagų.  Į KJC neįleidžiami apsvaigę asmenys.
 8. Draudžiama įsinešti šaunamųjų ir šaltųjų ginklų, dujų balionėlių, chemikalų bei kitus žmogaus sveikatai, gyvybei ar saugumui grėsmę keliančius daiktus.
 9. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, muštynėms, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos pažeidimą, agresyvų elgesį ar kitas pavojingas veiklas nedelsiant informuokite KJC darbuotojus.
 10. Už elgesio taisyklių nesilaikymą, lankytojas gali būti įspėtas draugišku pokalbiu, griežtu įspėjimu ar net pašalinimu iš KJC veiklų 2 savaičių laikotarpiui.
 11. Dalyvavimas KJC veikloje reiškia šių taisyklių supratimą ir įsipareigojimą jų laikytis.